Standard Svensk standard · SS-EN 13445-3:2014/A3:2018

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Omfattning
This Part of this European Standard specifies requirements for the design of unfired pressure vessels covered by EN 13445-1:2009 and constructed of steels in accordance with EN 13445-2:2009. EN 13445-5:2009, Annex C specifies requirements for the design of access and inspection openings, closing mechanisms and special locking elements. NOTE This Part applies to design of vessels before putting into service. It may be used for in service calculation or analysis subject to appropriate adjustment.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 3: Design

Artikelnummer: STD-80003629

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-18

Antal sidor: 32

Tillägg till: SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014+C4:2017

Ersätts av: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-3:2014+C5:2019