Logga in

Standard Svensk standard · SS 21054:2009

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler

Status: Gällande

Köp denna standard

PDF

Pris: (130,89 €) 1 255 SEK

Papper

Pris: (130,89 €) 1 255 SEK

+

PDF + papper

Pris: (209,43 €) 2 008 SEK

Normalpris: (261,79 €) 2 510 SEK

Du sparar: (52,36 €) 502 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden ger definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader. 

Den är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning etc.

Omfattning
I denna standard ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning etc.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt Generella regler Byggnadsutformning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Artikelnummer: STD-70320

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-13

Antal sidor: 68

Ersätter: SS 21053