Standard Svensk standard · SS 21053

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 21054:2009

Omfattning
Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader, både i nyproduktion och befintligt bestånd - såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning etc. samt vid statistisk bearbetning. I denna standard ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Ämnesområden

Längd- och vinkelmätning (17.040) Generella regler (92.100.10) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Artikelnummer: STD-25064

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-02

Antal sidor: 46

Ersätter: SS 21052

Ersätts av: SS 21054:2009