Nyhet · 2023-11-09

Sveriges kulturarv kan bevaras enligt best practice i tre år till

Avtalet mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, som ger svenska kulturarvsaktörer fri tillgång till ett 50-tal europeiska standarder, förlängs till 2026. Därmed underlättar vi möjligheten att slott, fornlämningar och historiska samlingar bevaras med stöd av kvalificerade metoder.

Kalmar slott är en del av Sveriges kulturarv

Med gemensamma standarder som verktyg blir det enklare att jämföra resultat, ange riktvärden och utbyta tjänster och erfarenheter kring de utmaningar som rör bevarandet av vårt fysiska kulturarv.

2018 tecknade Riksantikvarieämbetet och Svenska institutet för standarder ett unikt avtal som gav småföretagare, förvaltare och ideella organisationer möjligheten att fritt använda de standarder som tagits fram för allt från hur energiprestandan kan förbättras i historiska byggnader till packmetoder för transport och kontroll av skadedjur.

Nu har parterna förlängt avtalet till 2026. Hittills har över 1 100 personer utnyttjat möjligheten som väckt stort intresse och framhållits som ett föredöme i andra europeiska länder.  

Läs mer och ladda ner 

 


Kommitté för kulturarv

Bild tema milj - fornminnen på en äng

Standardisering inom bevarande av kulturarv syftar till att skapa gemensamma europeiska riktlinjer för att lättare utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

Arbetet med standarder för bevarande av kulturarv pågår i SIS/TK 479.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.