Standard Svensk standard · SS-EN 634-2

Cementbundna spånskivor - Krav - Del 2: Krav för skivor bundna med Portlandcement för användning i torrt, fuktigt och väderexponerat klimat

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 634-2:2007

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20191

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-03-14

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 634-2:2007