Standard Svensk standard · SS-EN 313-1

Plywood - Typer och terminologi - Del 1: Typer

Status: Gällande

Omfattning
Denna europeiska standard anger olika typer av plywood.

Ämnesområden

Plywood Skivor Skivor


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification

Artikelnummer: STD-18790

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-06-28

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 313-1