Standard Svensk standard · SS-EN 313-1

Plywood - Typer och terminologi - Del 1: Typer

Status: Gällande

Omfattning
Denna europeiska standard anger olika typer av plywood.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10) Skivor (92.300.30) Skivor (94.350)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18790

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-06-28

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 313-1