Standard Svensk standard · SS-EN 13647:2011

Trägolv och träpaneler - Bestämning av geometriska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods of measuring the geometrical characteristics of wood flooring and wood panelling and cladding elements.

This European Standard does not specify sampling, which is intended to be found in the product standards or test methods and it does not apply to elements which are installed.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics

Artikelnummer: STD-80454

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13647