Standard Svensk standard · SS-EN 13647

Trägolv och träpaneler - Geometri

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13647:2011

Omfattning
This European Standard specifies methods of measuring the geometrical characteristics of wood and parquet flooring and wood panelling and cladding elements. This European Standard does not specify sampling, which is intended to be found in the product standards or test methods and it does not apply to elements which are installed.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34258

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-18

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 13647:2011