Standard Svensk standard · SS-ISO 15787

Teknisk produktdokumentation - Värmebehandlade järn- och ståldelar - Presentation och ritningsangivning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 15787:2017

Omfattning
This International Standard specifies the manner of presenting and indicating the final condition of heat-treated ferrous parts in technical drawings.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Värmebehandling (25.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Heat treated ferrous parts - Presentation and indications

Artikelnummer: STD-32502

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-31

Antal sidor: 34

Ersätts av: SS-ISO 15787:2017