Standard Svensk standard · SS 32266

Byggritningar - Angivning av ritningars status

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32266:2008

Omfattning
Denna stanadrd ger regler för angivning av status, datum och undertecknande av ansvarig på byggritningar omfattande "preliminär handling", "förfrågningsunderlag" och "bygghandling". Standarden kan även tillämpas på övriga projekteringshandlingar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Indication of the status of drawings

Artikelnummer: STD-15206

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-14

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS 32266:2008