Standard Svensk standard · SS 32266:2008

Byggdokument - Angivning av status

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger regler för angivning av status, datum och undertecknande av ansvarig på byggdokument. Standarden är avsedd att tillämpas för alla dokument som används i byggprocessen under dokumentens hela livscykel.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction documents - Indication of status

Artikelnummer: STD-66744

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 32266