Standard Swedish standard · SS 32266:2008

Construction documents - Indication of status

Status: Valid

Scope
Denna standard ger regler för angivning av status, datum och undertecknande av ansvarig på byggdokument. Standarden är avsedd att tillämpas för alla dokument som används i byggprocessen under dokumentens hela livscykel.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

International title:

Article no: STD-66744

Edition: 2

Approved: 6/23/2008

No of pages: 20

Replaces: SS 32266