Standard Svensk standard · SS-EN 14487-1:2005

Sprutbetong - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard gäller för sprutbetong, som ska användas för reparation och förstärkning av konstruktioner, till nya konstruktioner och vid förstärkning av berg och jord. Denna Europastandard täcker: — klassificering med avseende på våtblandningens konsistens; — exponeringsklasser avseende miljön; — krav på delmaterial, på betongsammansättning och på basblandningen, på färsk och hårdnad betong och alla typer av fiberarmerad sprutbetong; — specificering för betongblandningar med föreskrivna egenskaper och med föreskriven sammansättning; — överensstämmelse. Denna Europastandard är tillämplig för såväl våtblandad som torrblandad sprutbetong. Underlag på vilka sprutbetong används inbegriper: — berg och jord; — sprutbetong; — olika typer av formar; — konstruktionsdelar som utgörs av betong, murverk och stål; — dräneringsmaterial; — isoleringsmaterial. Ytterligare eller avvikande krav kan vara nödvändiga för tillämpningar som inte finns i detta dokument, till exempel eldfasta tillämpningar.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity

Artikelnummer: STD-60490

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 35

Finns även på: SS-EN 14487-1:2005