Standard Svensk standard · SS-EN 14127:2011

Oförstörande provning - Tjockleksmätning med ultraljud

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 16809:2019

Omfattning
This European Standard specifies the principles for ultrasonic thickness measurement of metallic and non-metallic materials by direct contact, based on measurement of time-of-flight of ultrasonic pulses only.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement

Artikelnummer: STD-76496

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 14127:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 16809:2019