Standard Svensk standard · SS 14230

Precision hos provningsmetoder - Bestämning av repeterbarhet och reproducerbarhet genom provningar vid flera laboratorier

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 5725-1 , SS-ISO 5725-2 , SS-ISO 5725-5 , SS-ISO 5725-3 , SS-ISO 5725-4 , SS-ISO 5725-6

Ämnesområden

Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Precision of test methods - Determination of repeatability and reproducibility by inter-laboratory tests

Artikelnummer: STD-5503

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-02-15

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-ISO 5725-1 , SS-ISO 5725-2 , SS-ISO 5725-5 , SS-ISO 5725-3 , SS-ISO 5725-4 , SS-ISO 5725-6