Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13919-2

Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar (ISO 13919-2:2001)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13919-2:2021 Tillägg: SS-EN ISO 13919-2/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13919-2

Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar (ISO 13919-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 823 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 823 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 916,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger riktlinjer för nivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i elektronstråle- och lasersvet-sade förband i aluminium och dess legeringar. Tre nivåer anges på ett sådant sätt att de kan användas på många olika svetsade produkter. Nivåerna hänför sig till kvaliteten i tillverkningen och inte till produktens lämplighet för avsett ändamål. Denna standard är tillämplig på elektronstråle- och lasersvetsning av: - aluminium och dess legeringar; - alla typer av svetsar svetsade med eller utan tillsatsmaterial; - godstjocklekar från och med 1 mm för elektronstråle- och lasersvetsning. Vid större avvikelser från den foggeometri och de dimensioner som anges för den svetsade produkten i den-na standard måste man överväga i vilken utsträckning dess villkor är tillämpliga. ANM. För cirkulära svetsar kan en lägre kvalitetsnivå anges för nedtoningszonen. Metallurgiska egenskaper, t. ex. kornstorlek, hårdhet etc. täcks inte av denna standard.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13919-2

Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar (ISO 13919-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 823 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 823 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 916,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys (ISO 13919-2:2001)

Artikelnummer: STD-31238

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-12

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN ISO 13919-2:2021