Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13919-2/A1:2004

Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar (ISO 13919-2:2001)

Status: Gällande

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37507

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN ISO 13919-2