Standard Swedish standard · SS-EN ISO 13919-2

Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys (ISO 13919-2:2001)

Status: Valid · Amended by: SS-EN ISO 13919-2/A1:2004

Scope
Denna standard ger riktlinjer för nivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i elektronstråle- och lasersvet-sade förband i aluminium och dess legeringar. Tre nivåer anges på ett sådant sätt att de kan användas på många olika svetsade produkter. Nivåerna hänför sig till kvaliteten i tillverkningen och inte till produktens lämplighet för avsett ändamål. Denna standard är tillämplig på elektronstråle- och lasersvetsning av: - aluminium och dess legeringar; - alla typer av svetsar svetsade med eller utan tillsatsmaterial; - godstjocklekar från och med 1 mm för elektronstråle- och lasersvetsning. Vid större avvikelser från den foggeometri och de dimensioner som anges för den svetsade produkten i den-na standard måste man överväga i vilken utsträckning dess villkor är tillämpliga. ANM. För cirkulära svetsar kan en lägre kvalitetsnivå anges för nedtoningszonen. Metallurgiska egenskaper, t. ex. kornstorlek, hårdhet etc. täcks inte av denna standard.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

International title:

Article no: STD-31238

Edition: 1

Approved: 10/12/2001

No of pages: 29