Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17663:2009

Svetsning - Riktlinjer för kvalitetskrav för värmebehandling i anslutning till svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17663:2009)

Status: Gällande

Omfattning
I den här internationella standarden beskrivs kvalitetskrav för värmebehandling i luft eller kontrollerade atmosfärer utförd i verkstäder och på plats i samband med svetsning och formning. Den gäller i första hand för ferritiskt stål, men kan också användas för andra material, när så är tillämpligt.

I den här internationella standarden ges vägledning för tillverkare som utför värmebehandling eller tillverkar värmebehandlade produkter eller komponenter. Den här internationella standarden kan också användas som grund för att utvärdera tillverkarens kapacitet för värmebehandling.

Uppfyllandet av ett krav kan bortses från i de fall där det kan motiveras att ett visst krav inte är tillämpligt för den specifika metoden. Den här internationella standarden är avsedd att vara ett flexibelt ramverk som tillhandahåller.

— specifika krav för värmebehandling av tillverkare för att kunna skapa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001,
— specifika krav för värmebehandling med specifikationer som kräver att tillverkaren använder ett annat kvalitetssystem än ISO 9001,
— specifika riktlinjer för en tillverkare som utvecklar ett kvalitetsövervakningssystem för värmebehandling,
— specifika riktlinjer för värmebehandling efter svetsning för tillverkare som tillämpar ISO 3834-2 eller ISO 3834-3,
— detaljerade krav för datablad, regelverk eller produktstandarder som kräver styrning av värmebehandlingsmoment.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75443

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-15

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 17663:2009

Ersätter: SIS-CR ISO/TR 17663:2001