Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17663:2009

Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes (ISO 17663:2009)

Status: Valid

Scope
I den här internationella standarden beskrivs kvalitetskrav för värmebehandling i luft eller kontrollerade atmosfärer utförd i verkstäder och på plats i samband med svetsning och formning. Den gäller i första hand för ferritiskt stål, men kan också användas för andra material, när så är tillämpligt.

I den här internationella standarden ges vägledning för tillverkare som utför värmebehandling eller tillverkar värmebehandlade produkter eller komponenter. Den här internationella standarden kan också användas som grund för att utvärdera tillverkarens kapacitet för värmebehandling.

Uppfyllandet av ett krav kan bortses från i de fall där det kan motiveras att ett visst krav inte är tillämpligt för den specifika metoden. Den här internationella standarden är avsedd att vara ett flexibelt ramverk som tillhandahåller.

— specifika krav för värmebehandling av tillverkare för att kunna skapa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001,
— specifika krav för värmebehandling med specifikationer som kräver att tillverkaren använder ett annat kvalitetssystem än ISO 9001,
— specifika riktlinjer för en tillverkare som utvecklar ett kvalitetsövervakningssystem för värmebehandling,
— specifika riktlinjer för värmebehandling efter svetsning för tillverkare som tillämpar ISO 3834-2 eller ISO 3834-3,
— detaljerade krav för datablad, regelverk eller produktstandarder som kräver styrning av värmebehandlingsmoment.

Subjects

General (25.160.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-75443

Edition: 1

Approved: 6/15/2009

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 17663:2009

Replaces: SIS-CR ISO/TR 17663:2001