Standard Ikraftsättning · SS-EN 12931

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kemikalier för nödfallsbruk - Natriumdiklorisocyanurat, anhydrat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12931:2008

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods

Artikelnummer: STD-28638

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-15

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN 12931:2008