Standard Svensk standard · SS-EN 12931:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kemikalier för nödfallsbruk - Natriumdiklorisocyanurat, anhydrat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12931:2015

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium dichloroisocyanurate anhydrous used for emergency treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium dichloroisocyanurate anhydrous and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium dichloroisocyanurate anhydrous. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of sodium dichloroisocyanurate anhydrous (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous

Artikelnummer: STD-66946

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-08-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12931

Ersätts av: SS-EN 12931:2015