Standard Svensk standard · SS-EN 50574-1

Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten

Status: Gällande till 2020-05-29 · Korrigeras av: SS-EN 50574 AC 1 , SS-EN 50574-1 AC 2

Ämnesområden

Specialavfall Installationer och utrustning för avfallshantering Elektriska hushållsapparater:


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons

Artikelnummer: STD-3335290

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-12

Antal sidor: 37

Parallell utgåva: SS-EN 50625-2-3