Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-4/AC:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 4: Koordinatmätmaskiner använda för scanning (ISO 10360-4:2000/Cor 1:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10360-5:2020

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 4: CMMs used in scanning measuring mode (ISO 10360-4:2000/Cor 1:2002)

Artikelnummer: STD-8019934

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-15

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 10360-4

Ersätts av: SS-EN ISO 10360-5:2020