Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Referenstemperatur för geometriska produktspecifikationer (ISO 1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines the concepts of a reference temperature and of the standard reference temperature, and specifies the standard reference temperature value for the specification of geometrical and dimensional properties of an object. Some examples of geometrical and dimensional properties include size, location, orientation (including angle), form and surface texture of a workpiece.
This International Standard is also applicable to the definition of the measurand used in verification or calibration.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Standard reference temperature for the specification of geometrical and dimensional properties (ISO 1:2016)

Artikelnummer: STD-8022822

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 1 , SS-EN ISO 1