Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 17450-1:2005

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Generella begrepp - Del 1: Modell för geometrisk specifikation och verifikation

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17450-1:2011

Omfattning
Denna del av ISO/TS 17450 tillhandahåller en modell för geometrisk specifiering och verifiering och definierar motsvarande begrepp. Den förklarar också den matematiska basen för begreppen som hör samman med modellen.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1: Model for geometrical specification and verification

Artikelnummer: STD-39463

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-09

Antal sidor: 105

Ersätts av: SS-EN ISO 17450-1:2011