Standard Svensk standard · SS-EN 10130+A1

Kallvalsade lågkolhaltiga platta produkter av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10130:2006

Omfattning
Denna europastandard gäller för kallvalsade icke belagda lågkolhaltiga platta stålprodukter avsedda för kallformning, valsade med en bredd av minst 600 mm och tjocklek mellan 0,35 och, såvida annat ej överenskommits vid beställningen t.o.m. 3,0 mm, levererade i form av plåt, band, spaltat band eller skurna längder, de senare ur spaltat band eller plåt. Den omfattar inte kallvalsade smala band (valsad bredd

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold-rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-23709

Utgåva: 2

Fastställd: 1998-10-02

Antal sidor: 41

Ersätter: SS-EN 10130

Ersätts av: SS-EN 10130:2006