Standard Svensk standard · SS-EN 10252

Magnetiska material - Metoder för mätning av magnetiska egenskaper hos elektroplåt vid medelfrekvens

Status: Gällande

Ämnesområden

Magnetiska material (29.030) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Magnetic materials - Methods of measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies

Artikelnummer: STD-20898

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 28