Standard Svensk standard · SS-EN 10130:2006

Kallvalsad mjuk tunnplåt av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-57258

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-12-12

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN 10130+A1