Standard Svensk standard · SS 271115

Profilerad plåt - Provning - Hållfasthet vinkelrätt plåtplanet

Status: Gällande

Omfattning
Stadnarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av trapetsprofilerad plåts infästning i underlag med avseende på lyftkrafter riktade vinkelrätt mot plåtens plan. Resultaten är direkt tillämpliga vid infästning vid innerstöd där den profilerade plåten icke är skarvad. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning.

Standarden kan tillämpas kan tillämpas även för plåt med annan profilutformning än trapetsprofil.

Som fästelement används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor.

Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6711

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 8