Standard Swedish standard · SS 271115

Fixing of corrugated metal sheets - Determination of strength perpendicular to sheet surface

Status: Valid

Scope
Stadnarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av trapetsprofilerad plåts infästning i underlag med avseende på lyftkrafter riktade vinkelrätt mot plåtens plan. Resultaten är direkt tillämpliga vid infästning vid innerstöd där den profilerade plåten icke är skarvad. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning.

Standarden kan tillämpas kan tillämpas även för plåt med annan profilutformning än trapetsprofil.

Som fästelement används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor.

Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Subjects

Flat steel products and semi-products Roofs


Product information

Language: Swedish

Written by: BST

International title: Fixing of corrugated metal sheets - Determination of strength perpendicular to sheet surface

Article no: STD-6711

Edition: 2

Approved: 1/1/1986

No of pages: 8