Standard Svensk standard · SS-EN 1561

Gjutna material - Gråjärn

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1561:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1561

Gjutna material - Gråjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard specificerar egenskaperna
för olegerat och låglegerat gråjärn för gjutgods som
har har tillverkats i sandformar eller i formar med
jämförbar värmeledningsförmåga.
Denna standard specificerar de karakteriserande
egenskaperna hos gråjärn, antingen
a) hållfastheten hos separatgjutna provkroppar
eller efter överenskommelse mellan tillverkare
och köpare vid beställningstillfället, på vidgjutna
provkroppar eller provkroppar tagna
från gjutgodset (se tabell 1)
eller
b) om överenskommet mellan tillverkare och köpare
vid beställningstillfället, hårdheten på
materialet mätt på gjutgodset (se tabell 2) eller
på en fastgjuten vårta.
Denna europastandard gäller inte för gråjärn avsett
för rör och rördelar enligt prEN 877-1.
Denna europastandard specificerar sex gråjärn
baserade på hållfastheten (se tabell 1) och sex
gråjärn baserade på brinellhårdheten (se tabell 2).

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1561

Gjutna material - Gråjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Grey cast irons

Artikelnummer: STD-21694

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-12

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 140125 , SS 140130 , SS 140135 , SS 140212 , SS 140215 , SS 140217 , SS 140219 , SS 140221 , SS 140110 , SS 140115 , SS 140223 , SIS 112128 , SIS 112128 , SS 110135 , SIS 140523 , SS 110136 , SS 140120 , SS 112129 , SS 140722

Ersätts av: SS-EN 1561:2011