Standard Svensk standard · SS-EN 14067-6:2018

Järnvägar - Aerodynamik - Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning

Status: Gällande

Omfattning
This document gives guidelines for the cross wind assessment of railways. This document is applicable to all passenger vehicles, locomotives and power cars (with a maximum train speed above 140 km/h up to 360 km/h) and freight wagons (with a maximum train speed above 80 km/h up to 160 km/h) and track gauges from 1 435 mm to 1 668 mm inclusive. For passenger vehicles, locomotives and power cars with a maximum train speed between 250 km/h and 360 km/h, a requirement to demonstrate the cross wind stability is imposed. This document is not applicable to light rail and urban rail vehicles.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment

Artikelnummer: STD-80005781

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-07-31

Antal sidor: 152

Ersätter: SS-EN 14067-6:2010