Standard Svensk standard · SS-EN 14067-6:2010

Järnvägar - Aerodynamik - Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14067-6:2018

Omfattning
This European Standard applies to the cross wind assessment of railways taking into consideration the recommendations given in Annex M on the application of the standard (migration rule). The methods presented have been applied to passenger vehicles with a maximum speed up to 360 km/h and to freight vehicles with a maximum speed up to 160 km/h. This European Standard applies to coaches, multiple units, freight wagons, locomotives and power cars.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment

Artikelnummer: STD-72345

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-08

Antal sidor: 136

Ersätts av: SS-EN 14067-6:2018