Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6647-1:2015

Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method (ISO 6647-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6647 specifies a reference method for determining calibration values for standards that will be used to make a standard curve for the quantification of amylose content in milled, non-parboiled rice in the range of amylose content from 0 % to 30 %.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method (ISO 6647-1:2015)

Artikelnummer: STD-8015474

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 6647-1:2007