Standard Svensk standard · SS-EN 45552:2020

Allmän metod för bedömning av varaktigheten hos energirelaterade produkter

Status: Gällande

Omfattning
The standard will cover a set of parameters for assessing durability of energy-related products (ErP) and a general method to describe and assess the durability of ErP, i.e. both electrotechnical and non-electro technical products, respectively it shall be applicable to all energy-related products, that is, all products covered by the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöekonomi (13.020.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: General method for the assessment of the durability of energy-related products

Artikelnummer: STD-80020860

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-25

Antal sidor: 40