Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 95:2019

Kontrollordning för verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 95:2019

Kontrollordning för verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 562 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 562 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 899,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar krav för verifieringsorgan och dess personal i samband med verifiering av miljöteknik i enlighet med standarden SS-EN ISO 14034 Verifiering av miljöteknik.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 95:2019

Kontrollordning för verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 562 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 562 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 899,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Conformity assessment scheme for environmental technology verification according to SS-EN ISO 14034:2018

Artikelnummer: STD-80010467

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-14

Antal sidor: 12