Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 95:2019

Kontrollordning för verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument definierar krav för verifieringsorgan och dess personal i samband med verifiering av miljöteknik i enlighet med standarden SS-EN ISO 14034 Verifiering av miljöteknik.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Kontrollordning för verifiering av miljöteknik enligt SS-EN ISO 14034:2018

Artikelnummer: STD-80010467

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-14

Antal sidor: 16