Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14092:2020

Anpassning till klimatförändringar - Krav och vägledning för planering av anpassning för kommuner och andra lokala offentliga organisationer (ISO/TS 14092:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities. This document supports local governments and communities in adapting to climate change based on vulnerability, impacts and risk assessments. In working with relevant interested parties, it also supports the setting of priorities, and the development and subsequent updating of an adaptation plan.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Adaptation to climate change - Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities (ISO/TS 14092:2020)

Artikelnummer: STD-80023832

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-28

Antal sidor: 52