Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14064-3:2019

Växthusgaser - Del 3: Kravspecifikation med vägledning för verifiering och validering av växthusgasrapporter (ISO 14064-3:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies principles and requirements and provides guidance for verifying and validating greenhouse gas (GHG) statements. It is applicable to organization, project and product GHG statements. The ISO 14060 family of standards is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, requirements of that GHG programme are additional to the requirements of the ISO 14060 family of standards.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)

Artikelnummer: STD-80012207

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-28

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 14064-3:2012