Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for quality management systems (QMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1. NOTE This document is applicable for auditing and certification of a QMS based on ISO 9001. It can also be used for other QMS applications.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC 17021-3:2017)

Artikelnummer: STD-80009466

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO/IEC 17021-3:2018