Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17011:2018

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO/IEC 17011:2017 specifies requirements for the competence, consistent operation and impartiality of accreditation bodies assessing and accrediting conformity assessment bodies.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)

Artikelnummer: STD-80000683

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-22

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17011:2005