Standard Svensk standard · SS-EN 1176-2:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 2: Gungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-2:2017

Omfattning
Denna del av EN 1176 anger kompletterande säkerhetskrav beträffande fast monterade gungor avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är att gunga, kan de relevanta kraven i denna del av EN 1176 användas där så är lämpligt.

ANM. Rekommendationer beträffande utformning och placering av gungor återfinns i bilaga A.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings

Artikelnummer: STD-66602

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-2:2008

Parallell utgåva: SS-EN 1176-2:2017 , SS-EN 1176-2:2017

Ersätts av: SS-EN 1176-2:2017