Standard Svensk standard · SS-EN 1176-2:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-2:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-2:2017+AC:2019

Omfattning
I denna Europastandard anges kompletterande säkerhetskrav för fast monterade gungor avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är att gunga, kan de relevanta kraven i denna del av SS-EN 1176 användas där så är lämpligt. ANM. Rekommendationer beträffande utformning och placering av gungor återfinns i bilaga A. This European Standard specifies additional safety requirements for swings intended for permanent installation for use by children. Where the main play function is not swinging, the relevant requirements in this part of EN 1176 may be used, as appropriate. NOTE Recommendations on the design and siting of swings are given in Annex A.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings

Artikelnummer: STD-80003745

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 1176-2:2017

Ersätter: SS-EN 1176-2:2008

Ersätts av: SS-EN 1176-2:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-2:2017+AC:2019