Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8536-1:2008

Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 1: Glasflaskor för infusionsvätskor (ISO 8536-1:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8536-1:2011

Omfattning
This part of ISO 8536 specifies the dimensions, performance and requirements of infusion glass bottles necessary to ensure functional interchangeability. It is applicable only to infusion bottles for single use.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Infusion equipment for medical use - Part1: Infusion glass bottles (ISO 8536-1:2006)

Artikelnummer: STD-65762

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-04-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8536-1

Ersätts av: SS-EN ISO 8536-1:2011