Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22413:2013

Transferset för farmaceutiska beredningar - Krav och provningsmetoder (ISO 22413:2010)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22413:2010 applies to sterilized single use transfer sets that are used for pharmaceutical preparations.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods (ISO 22413:2010)

Artikelnummer: STD-98475

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 22413:2011