Standard Svensk standard · SS-EN 60601-2-39

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-39: Särskilda fordringar på utrustning för peritoneal dialys

Status: Gällande till 2022-05-24

· Tillägg: SS-EN 60601-2-39 A 11

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment

Artikelnummer: STD-3333345

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-30

Gällande till: 2022-05-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 60601-2-39 C 1 , SS-EN 60601-2-39

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60601-2-39