Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60601-2-39

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-39: Särskilda fordringar på utrustning för peritoneal dialys

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80012488

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-06-12

Antal sidor: 31

Parallell utgåva: SS-EN 60601-2-39 , SS-EN 60601-2-39 A 11