Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-10 A 1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-10: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard: Fordringar för utveckling av återkopplade system för fysiologiska signaler

Status: Gällande

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska instrument och material (11.040.30) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40) Röntgen- och annan diagnostikutrustning (11.040.50) Utrustning för diagnostik (11.040.55) Terapiutrustning (11.040.60) Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers

Artikelnummer: STD-3336678

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-19

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN 60601-1-10