Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-10

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-10: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard: Fordringar för utveckling av återkopplade system för fysiologiska signaler

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 60601-1-10 A 1

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers

Artikelnummer: STD-3333413

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 40