Standard Svensk standard · SS-EN 45502-1

Aktiva implanterbara medicintekniska produkter - Del 1: Allmänna fordringar för säkerhet och märkning samt för information som lämnas av tillverkaren

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 45502-1:2015

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer

Artikelnummer: STD-22001

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-02-13

Antal sidor: 54

Ersätts av: SS-EN 45502-1:2015